Η Διαδικασία

ΥΠΟΔΟΧΗ

1ο βήμα: Υποδοχή υλικών

Τα υλικά ει΄σερχονται στις εγκαταστάσεις του Κ.Δ.Α.Υ με απορριμματοφόρα φορτηγά και οδηγούνται στους χώρους συλλογής

ΔΙΑΛΟΓΗ

2ο βήμα: Διαλογή υλικών

Στην συνέχεια τα υλικά μεταφέρονται στους χώρους διαλογής. Εκεί μέσω χειρωνακτικής/μηχανικής διαδικασίας επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός των υλικών που προέρχονται από τον Μπλε Κάδο.

ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

3ο βήμα Πρεσάρισμα και δεματοποίηση

Μετά την επιτυχή διαλογή τους δεματοποιούνται, δηλαδή τα καθαρά πλέον υλικά περνούν από τη πρέσα, η οποία δημιουργεί τεράστιους κύβους από συμπυκνωμένο ομοιογενές υλικό έτοιμο για αποστολή προς τα εργοστάσια ανακύκλωσης.